Skip navigation

Items where Greenwich Author is "Herdan, Dr. Agnieszka"

Items where Greenwich Author is "Herdan, Dr. Agnieszka"

Up a level
Export as [feed] RSS
Group by: Item Type | Date | Funders | Uncontrolled Keywords | No Grouping
Number of items: 57.

Article

Russo, Antonella ORCID: 0000-0001-9376-1383 , Warren, Elizabeth ORCID: 0000-0002-1441-9369 , Herdan, Agnieszka ORCID: 0000-0002-6514-2021 and Neri, Lorenzo ORCID: 0000-0001-6627-0386 (2021) Improving written communication using a blended-learning approach and self-regulated learning dimensions. Compass: The Journal of Learning and Teaching, 14 (1):Herdan. ISSN 2044-0081 (doi:https://doi.org/10.21100/compass.v14i1.1119)

Warren, Elizabeth ORCID: 0000-0002-1441-9369 , Reilly, Dawn ORCID: 0000-0003-2317-4700 , Herdan, Agnieszka ORCID: 0000-0002-6514-2021 and Lin, Yong ORCID: 0000-0001-7118-2946 (2020) Self-efficacy, performance and the role of blended learning. Journal of Applied Research in Higher Education, 13 (1). pp. 98-111. ISSN 1758-1184 (Print), 2050-7003 (Online) (doi:https://doi.org/10.1108/JARHE-08-2019-0210)

Herdan, Agnieszka ORCID: 0000-0002-6514-2021 , Grabinski, Konrad, Kreasodomska, Joanna and Kedzior, Marcin (2020) Embedding e-Learning in accounting modules: The educators’ perspective. Education Sciences, 10 (4):97. pp. 5-19. ISSN 2227-7102 (Online) (doi:https://doi.org/10.3390/educsci10040097)

Reilly, Dawn ORCID: 0000-0003-2317-4700 , Warren, Elizabeth ORCID: 0000-0002-1441-9369 and Herdan, Agnieszka ORCID: 0000-0002-6514-2021 (2019) Getting the blend right: listening to the wide student voice to enhance the online learning experience. Journal of Educational Innovation, Partnership and Change, 5 (1). pp. 1-8. ISSN 2055-4990 (doi:https://doi.org/10.21100/jeipc.v5i1.884)

Herdan, Agnieszka ORCID: 0000-0002-6514-2021 and Stuss, Magdalena (2016) Corporate governance and non-executive disclosures the case study of some FTSE100 companies. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 4. pp. 143-156. ISSN 1897-7391

Herdan, Agnieszka ORCID: 0000-0002-6514-2021 and Szczepanska, Katarzyna (2011) Directors remuneration and companies’ performance: the comparison of listed companies in Poland and UK. Foundations of Management, 2 (3). pp. 41-53. ISSN 2080-7279 (doi:https://doi.org/10.2478/v10238-012-0041-8)

Herdan, Agnieszka ORCID: 0000-0002-6514-2021 (2008) The relationship between the Audit Committee and the Internal Audit: Evidence from the UK. Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / The Scientific Journal of The University of Economics in Krakow, 1 (1). pp. 446-455. ISSN 0208-7944

Herdan, Agnieszka ORCID: 0000-0002-6514-2021 (2008) The relationship between the Audit Committee and the Internal Audit Function: Evidence from UK. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecinskiego / The Scientific Journal of University of Szczecin, 520 (14). pp. 299-309. ISSN 1640-6918 (Print), 1733-2842 (Online)

Herdan, Agnieszka ORCID: 0000-0002-6514-2021 (2007) Przeslanki i warunki funkcjonowania nadzoru korporacyjnego / The implementation of efficient corporate governance. Zeszyty Naukowe Wyzszej Szkoly Ekonomiczne w Bochni Folia Oeconomica Bochniensia, 6. pp. 27-46. ISSN 1731-2310

Herdan, Agnieszka ORCID: 0000-0002-6514-2021 and Stuss, Magdalena (2007) Szanse i bariery wykorzystania bankowości elektronicznej w zarządzaniu MSP / The barriers of effective implementation of internet banking in the management of SMEs. Finansowe aspekty transformacji gospodarki w Polsce. pp. 136-146. ISSN 978-83-7464-154-8

Herdan, Agnieszka ORCID: 0000-0002-6514-2021 and Stuss, Magdalena (2007) Uwarunkowania fuzji i przejęć w aspekcie rozwoju działalności organizacji / The role of merger and acquisition in the organization evolution. Zarządzanie rozwojem organizacji. pp. 294-302. ISSN 978-83-7283-214-6

Herdan, Agnieszka ORCID: 0000-0002-6514-2021 (2007) The role of audit and internal control in efficient corporate governance. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecinskiego, Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiebiorstw / Scientific Journal of the University of Szczecin, Institute of Economics and Organization of Enterprises, 50 (455). pp. 419-426. ISSN 1640-6818 (Print), 1232-5821 (Online)

Herdan, Agnieszka ORCID: 0000-0002-6514-2021 and Krasodomska, Joanna (2006) Ocena agencji ratingowych a klasyfikacja wag ryzyka bankowego / The rating agencies evaluation of the risk classification of banks. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / The Scientific Journal of The University of Economics in Krakow, 702. pp. 175-187. ISSN 0208-7944

Herdan, Agnieszka ORCID: 0000-0002-6514-2021 (2006) The XBLR a new language for financial reporting. Zeszyty Naukowe Zeszyty Naukowe Wyzszej Szkoly Ekonomiczne w Bochni Folia Oeconomica Bochniensia, 4. pp. 15-28. ISSN 1731-2310

Herdan, Agnieszka ORCID: 0000-0002-6514-2021 (2005) Znaczenie utraty wartosci aktywów w wycenie przedsiebiorstw w procesach fuzji i przejec / The impact of the impairment of assets on M&A Valuation. Prace naukowe AE we Wroclawiu Rachunkowosc na drodze do UE -utrata warosci aktywów / The Scientific Journal of AE in Wroclaw Accounting on the way to the EU - Impairment of assets, 1082. pp. 155-165. ISSN 0324-8445

Herdan, Agnieszka ORCID: 0000-0002-6514-2021 (2005) Przeslanki i warunki wdrazania audytu wewnetrznego w sektorze finansów publicznych / The conditions of implementation of internal audit in public sector. Zeszyty Naukowe Wyzszej Szkoly Ekonomiczne w Bochni Folia Oeconomica Bochniensia, 3. pp. 21-36. ISSN 1731-2310

Herdan, Agnieszka ORCID: 0000-0002-6514-2021 (2005) Ocena fuzji BIG Banku S.A. i Banku Gdańskiego S.A. na podstawie globalnego i dziedzinowego effektu synerii / The assessment of the merger of BIG Bank S.A. and Bank Gdański S.A. using the Global and Domain Synergy Effect. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / The Scientific Journal of The University of Economics in Krakow, 674. pp. 141-158.

Herdan, Agnieszka ORCID: 0000-0002-6514-2021 and Stuss, Magdalena (2005) Miejsce wirtualnych organizacji we współczesnym zarządzaniu / Modern management and the role of virtual organisation. Zeszyt Naukowy Akademii Górniczo-Hutniczej, 50. pp. 235-243. ISSN 1731-8386

Herdan, Agnieszka ORCID: 0000-0002-6514-2021 and Stuss, Magdalena (2005) Możliwości finansowania dostosowań jakościowych małych i średnich przedsiębiorstw przetwórstwa mięsnego / The Possibilities of Financing the implementation of ISO in Polish in Meat Processing SMEs. Zarządzanie finansami, Biznes, bankowość i finanse na rynkach wschodzących. pp. 307-315. ISSN 83-89142-37-6

Herdan, Agnieszka ORCID: 0000-0002-6514-2021 (2004) Przeslanki i mozliwosci dywersyfikacji uslug swiadczonych przez przez bieglych rewidentów / The possibilities to diversify services provided by the auditors. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowosci / Scientific Journal of Accounting, 21 (77). pp. 76-95. ISSN 1641-4381 (Print), 2391-677X (Online)

Herdan, Agnieszka ORCID: 0000-0002-6514-2021 (2003) Analiza porównawcza skonsolidowanych sprawozdan finansowych banków polskich i amreykanskich / The comparative analysis of consolidated financial statements of Polish and American banks. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / The Scientific Journal of The University of Economics in Krakow, 633. pp. 101-116. ISSN 0208-7944

Herdan, Agnieszka ORCID: 0000-0002-6514-2021 (2003) Wplyw regulacji ustawowych na zakres uslug swiadczonych przez bieglych rewidentów / The impact of legal framework on the scope of the services provided by auditors. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowosci / Scientific Journal of Accounting,, 13 (69). pp. 95-115. ISSN 1641-4381

Herdan, Agnieszka ORCID: 0000-0002-6514-2021 (2002) Historyczne uwarunkowania procesów laczenia sie przedsiebiorstw / Mergers and acquisition – the historical perspective. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / The Scientific Journal of The University of Economics in Krakow, 591. pp. 49-60.

Herdan, Agnieszka ORCID: 0000-0002-6514-2021 (2002) Prawne uwarunkowania laczenia sie podmiotów gospodarczych w Polsce / The Legal Framework of M&A in Poland. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / The Scientific Journal of The University of Economics in Krakow, 565. pp. 97-110.

Herdan, Agnieszka ORCID: 0000-0002-6514-2021 and Czubala, Joanna (2002) Ocena polaczenia Banku Rozwoju Eksportu S.A. i Polskiego Bank Rozwoju S.A. na podstawie globalnego i dziedzinowego efektu synergii / The Estimation of The Merger of Bank Rozwoju Eksportu S.A. and Polski Bank Rozwoju S.A. Based on the Global and Domain Synergy Effect. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowosci / Scientific Journal of Accounting,, 11 (67). pp. 24-42. ISSN 1641-4381

Herdan, Agnieszka ORCID: 0000-0002-6514-2021 (2001) Rola sprawozdan finansowych group kapitalowych w ograniczaniu ryzyka investowania / The role of consolidated financial reporting in limiting investment risk on the global markets. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / The Scientific Journal of The University of Economics in Krakow, 559. pp. 49-64. ISSN 0208-7944

Herdan, Agnieszka ORCID: 0000-0002-6514-2021 (2001) Rola sprawozdan finansowcyh w ocenie efektu synergi w przedsiebiorstwach powstalych w wyniku fuzji / The role of financial statement in the measurement of the synergy effect in merged companies. The Scientific Journal of The University of Szczecin. pp. 118-129.

Herdan, Agnieszka ORCID: 0000-0002-6514-2021 (2001) Wybrane aspekty pomiaru efektów synergii w przedsiebiorstwach wpowstalych w wyniku fuzji / Selected aspects of measurement of the synergy effect in merged companies. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowosci / Scientific Journal of Accounting, 5 (61). pp. 36-58. ISSN 1641-4381

Herdan, Agnieszka ORCID: 0000-0002-6514-2021 (1999) Wybrane narzedzia wspomagajace proces zarzadzania srodkami pieniezynymi w przedsiebiorstwie / Selected Instruments of Cash Management. Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenie Ksiegowych w Polsce / Scientific Journal of Polish Accounting Association, 50. pp. 30-43. ISSN 0137-2211

Book Section

Herdan, Agnieszka ORCID: 0000-0002-6514-2021 , Krzywda, Danuta, Micherda, Bronislaw, Andrrzejewski, Mariusz, Jonas, Krzysztof, Swietla, Katarzyna, Hejnar, Jerzy, Mendys, Stanislaw, Stepien, Marta, Pogodzinska Mizdrak, Elzbieta, Górka, Lukasz, Grabinski, Konrad and Szafraniec, Jadwiga (2005) Inne uslugi bieglego rewidenta / The assurance services provided by auditors. In: Krzywda, Danuta, (ed.) Rewizja Sprawozdan Finansowych / Auditing – Theory and Practice. Stowarzyszenie Ksiegowych w Polsce / Polish Accounting Association, Warsaw, pp. 359-383. ISBN 83-7228-166-1

Gmytrasiewicz, Maria, Herdan, Agnieszka ORCID: 0000-0002-6514-2021 , Andrzejewski, Mariusz, Benarski, Lech, Dobija, Mieczysław, Karmańska, Anna, Klonowska, Małgorzata, Messner, Zbigniew, Dotkus, Waldemar, Dziedziczak, Ignacy, Nowak, Edward, Pfaf, Józef, Pielichaty, Edward, Sawicki, Kazimierz, Sojak, Slawomir, Surdykowska, Stanislawa and Winiarska, Kazimiera (2005) Encyklopedia rachunkowości / The Accounting Encyclopedia. In: Gmytrasiewicz, Maria, (ed.) The Accounting Encyclopedia. Lexis-Nexis. ISBN 978-8376415321

Herdan, Agnieszka ORCID: 0000-0002-6514-2021 , Jedynak, Piotr, Marcinkowski, Alkesander and Dylag, Anna (2004) Financial audit. In: Jedynak, Piotr, (ed.) Audyt w zarzadzaniu przedsiebiorstwe / The Role of Audit in Company Management. Ksiegarnia Akademicka / Academic Publishing, Krakow, pp. 93-130. ISBN 83-7188-742-6

Book

Herdan, Agnieszka ORCID: 0000-0002-6514-2021 , Stuss, Magdalena and Krasodomska, Joanna (2009) Audyt wewnętrzny jako narzędzie wspomagające efektywny nadzór korporacyjny w spółkach akcyjnych / The role of internal audit in enhancing effective corporate governance by Polish listed companies. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakow. ISBN 978-83-233-2730-1

Herdan, Agnieszka ORCID: 0000-0002-6514-2021 and Antolak, Lidia (2005) Polaczenia przedsiabiorst teoria i praktyka / Mergers and Acquisition Theory and Practice. Ksiegarnia Akademicka, Academic Publishing. ISBN 83-7188-790-6

Edited Book

Herdan, Agnieszka ORCID: 0000-0002-6514-2021 (ed.) (2008) Fuzje i przejecia.. wybrane aspeckty integracji / Post-merger integration. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellmiskiego, Krakow. ISBN 978-83-233-2476-8

Conference Proceedings

Herdan, Agnieszka ORCID: 0000-0002-6514-2021 and Stuss, Magdalena Maria (2019) Shaping the competencies of graduates of higher education for the needs of the EU labour market - case study of business school students. In: 7th Teaching & Education Conference. International Institute of Social and Economic Sciences, pp. 67-87. ISBN 978-8087927489 ISSN 2570-6551 (doi:https://doi.org/10.20472/TEC.2019.007.006)

Stuss, Magdalena and Herdan, Agnieszka ORCID: 0000-0002-6514-2021 (2018) External employer branding tools used for attracting graduates by energy companies listed at Warsaw stock exchange. In: Proceedings of the 8th Economics & Finance Conference, London. International Institute of Social and Economic Sciences, Prague, Czech Republic, pp. 200-213. ISBN 978-80-87927-38-0 ISSN 2336-6044 (doi:https://doi.org/10.20472/EFC.2017.008.013)

Herdan, Agnieszka ORCID: 0000-0002-6514-2021 , Neri, Lorenzo ORCID: 0000-0001-6627-0386 and Russo, Antonella ORCID: 0000-0001-9376-1383 (2017) The perception of blended learning in accounting module by MBA students. In: Sprawozdawzosc i Rewizja Finansowa. Wyzwania i Szanse Nauki i Dydaktyri Rachunkowosci. Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, pp. 29-39. ISBN 978-8365173980

Russo, Antonella ORCID: 0000-0001-9376-1383 , Neri, Lorenzo ORCID: 0000-0001-6627-0386 and Herdan, Agnieszka ORCID: 0000-0002-6514-2021 (2015) Empirical evidence on internal control disclosure in Italy Stock Exchange and Polish Stock Exchange. In: Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji fi nansowej. Katedra Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków, pp. 379-388. ISBN 978-8365173249

Herdan, Agnieszka ORCID: 0000-0002-6514-2021 , Neri, Lorenzo ORCID: 0000-0001-6627-0386 and Russo, Antonella (2015) The effectiveness and consistency of disclosures in the notes to financial statements: An analysis of the standards setters efforts. In: Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej. Katedra Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków, Poland, pp. 186-194. ISBN 9788365173256

Herdan, Agnieszka ORCID: 0000-0002-6514-2021 (2010) The role of internal audit in corporate governance within banking sector: The case study of UK banks. In: Contemporary Trends in Management and Finance - Theory and Practice. University of Finance and Management in Warsaw, Warszawa, pp. 101-112. ISBN 978-8361086789

Herdan, Agnieszka ORCID: 0000-0002-6514-2021 (2006) Wybrane aspekty konsolidacji sektorów zaawansowanych technologii / The selected aspects of consolidation of advanced technology sectors. In: Zarzadzanie wiedza i informacja teoria i praktyka / Managing knowledge and information - theory and practice. Management and Marketing . Wydawnictwo WWSZIP / The School of Management and Entrepreneurship in Walbrzych, Walbrzych, pp. 167-176. ISBN 83-920319-4-6

Herdan, Agnieszka ORCID: 0000-0002-6514-2021 (2006) Miejsce Audytu Wewnetrznego w systemie kontroli dzialanosci gminy / The role of internal audit in the control process of local government. In: Od zmian globalnych do rozwoju lokalnego / From Global Changes to Local Development. The Catholic University of Lublin Publishing, Lublin, pp. 405-414. ISBN 83-7363-376-6

Herdan, Agnieszka ORCID: 0000-0002-6514-2021 (2005) Analiza porównawcza zasad nadzoru korporacyjnego na przykladzie Niemiec i Wielkiej Brytani/Herdan A., (2005) The comparative analysis of corporate governance principles – case study of Germany and the UK. In: innowacyjnosc we wspólczesnych organizacjach / Innovativeness in contemporary organization. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie / University of Economics in Krakow Publishing, Krakow, pp. 51-62. ISBN 83-7252-267-7

Herdan, Agnieszka ORCID: 0000-0002-6514-2021 (2005) The advantages and disadvantages of financial reporting on the Internet. In: Sprawozdawczosc i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczenstwa obrotu gospodarczego / Edition Financial Reporting and Auditing in the Process of Enhancing the Security of Business Operations. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie / University of Economics in Krakow Publishing, Krakow, pp. 191-198. ISBN 83-022067-2-X

Herdan, Agnieszka ORCID: 0000-0002-6514-2021 (2004) Finansowe i podatkowe bariery rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw w Polsce / The Development of SMEs in Poland - Financial and Tax Barriers. In: Zarzadzanie przedsiebiorstwem we warunkach integracji europejskiej / The company management under European integration. Wydawnictwo AGH / University of Science and Technology Publishing, Krakow, pp. 129-138. ISBN 83-89388-63-4

Herdan, Agnieszka ORCID: 0000-0002-6514-2021 and Stuss, Magdalena (2004) Możliwości finansowania działalności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw / The possibilities of financing the innovations in SMEs – case study of Poland. In: Jakość, innowacyjność i transfer technologii w rozwoju przedsiębiorstw – INTERTRANS 2004 / Quality, innovation and technology transfer in the development of enterprise - INTERTRANS 2004. Wydawnictwo PK Kraków / Krakow University of Technology Publishing, Kraków, pp. 81-95. ISBN 83-7242-321-0

Herdan, Agnieszka ORCID: 0000-0002-6514-2021 and Czubala, Joanna (2004) Znaczenie ratingów w nowej bazylejskiej unowie kapitalowej / The role of the rating system in The New Basel Capital Accord. In: Zarzadzanie Finansami Finansowanie Przedsiebiorstw w Unii Europejskiej / Edition Financial Management - Financing of Enterprises in the European Union. Fundacja na Rzecz Uniwersytetu Szczecinskiego / University of Szczecin Foundation, Szczecin, pp. 319-328. ISBN 83-89-142-25-2

Herdan, Agnieszka ORCID: 0000-0002-6514-2021 and Czubala, Joanna (2003) Miejsce sprawozdawczosci finansowej i Rachunkowosci miedzynarodowej w procesie ksztalcenia przyszlych menadzerów / The role of financial reporting and international accounting in the education process of future managers. In: Sprawozdawczosc i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedzerskiej / Financial Reporting and Auditing in the Process of Enhancing Competencies of Managers. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie / University of Economics in Krakow Publishing, Krakow, pp. 117-124. ISBN 83-911249-0-8

Herdan, Agnieszka ORCID: 0000-0002-6514-2021 and Czubala, Joanna (2003) Wykorzystanie porównawczej analizy wskaźnikowej w pomiarze efektu synergii przedsiębiorstw powstałych w wyniku fuzji : (na przykładzie dwóch fuzji polskich banków) / The use of comparative ratio analysis in the measurement of synergy effect in merged companies (the case of two Polish banks). In: Zarządzanie finansami : mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw/Financial management: measurement of results and valuation of enterprises. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecinskiego / University of Szczecin Publishing, pp. 485-494. ISBN 83-89142-11-2

Herdan, Agnieszka ORCID: 0000-0002-6514-2021 (2001) Mozliwosci pomiaru effektów synergi w przedsiebiorstwach powstalych w wyniku fuzji / The possibilities of measurement of the synergy effect in the M&A process. In: Ewolucja polskiej rachunkowosci na tle rozwiazan swiatowych / The Evolution of Polish Accounting in Comparison with International Framework. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie / University of Economics in Krakow Publishing, Krakow, pp. 94-101. ISBN 83-7252-091-7

Herdan, Agnieszka ORCID: 0000-0002-6514-2021 (2001) Globalny efekt synergi jako sposob pomiaru efektów fuzji / The global synergy effect as a measure of M&A efficiency. In: Zarzadzanie Finansami cele - organizacja - narzedzia / Financial Management Goals - Organization - Tools. Fundacja Rozwoju Rachunkowosci w Polsce / Foundation for Accounting Development in Poland, pp. 431-442. ISBN 83-86543-39-6

Herdan, Agnieszka ORCID: 0000-0002-6514-2021 (2000) Merger or acquisition – Pooling of interest method or purchase method. In: Rachunkowość podmiotów gospodarczych w XXI wieku / Accounting in the 21st century. Uniwersytet Lódzki / University of Lódz Publishing, pp. 150-165.

Herdan, Agnieszka ORCID: 0000-0002-6514-2021 (2000) Kontrowersje wokól definicji fuzji podmiotów gospodarczych w warunkach globalizacji gospodarki / Controversies regarding the M & A Processes in the Global Economy. In: Sektor financowy w Polsce w Warunkach Globalizacji procesów Gospodarczych/ The Impact of Globalization of Economic Processes on The Financial Sector in Poland. Wyzsza Szkola Zarzadzania Marketingowego i Jezyków Obcych w Katowicach/The School of Marketing Management and Languages in Katowice, Katowice, pp. 61-72. ISBN 83-87296-41-4

Herdan, Agnieszka ORCID: 0000-0002-6514-2021 and Stepien, Konrad (1999) Wpływ podatków na rozszerzenie działalności gospodarczej poza granicami jednego kraju / The tax impact on expanding economic activities across the Borders. In: achunkowość teoria i praktyka : Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości / The Scientific Journal of University of Szczecin Journal - Special Edition – Accounting- Theory and practice. University of Szczecin Publishing, Szczecin, pp. 52-64. ISBN 83-88057-05-7

Conference or Conference Paper

Herdan, Agnieszka ORCID: 0000-0002-6514-2021 , Neri, Lorenzo ORCID: 0000-0001-6627-0386 and Russo, Antonella ORCID: 0000-0001-9376-1383 (2019) Would incorporating blended learning in postgraduate accounting module impact on students' performance. In: The 9th International Conference Financial Reporting and Auditing Meeting the information users' needs, 12-13 December 2019, University of Economics, Krakow, Poland. (Submitted)

Working Paper

Herdan, Agnieszka ORCID: 0000-0002-6514-2021 , Neri, Lorenzo ORCID: 0000-0001-6627-0386 and Russo, Antonella ORCID: 0000-0001-9376-1383 (2017) The role of the audit firm governance in enhancing audit market stability. [Working Paper] (Unpublished)

This list was generated on Sun Jul 14 12:45:57 2024 UTC.