Skip navigation

Items where Author is "Czubala, Joanna"

Items where Author is "Czubala, Joanna"

Up a level
Export as [feed] RSS
Group by: Item Type | Uncontrolled Keywords | No Grouping
Number of items: 4.

Article

Herdan, Agnieszka ORCID: 0000-0002-6514-2021 and Czubala, Joanna (2002) Ocena polaczenia Banku Rozwoju Eksportu S.A. i Polskiego Bank Rozwoju S.A. na podstawie globalnego i dziedzinowego efektu synergii / The Estimation of The Merger of Bank Rozwoju Eksportu S.A. and Polski Bank Rozwoju S.A. Based on the Global and Domain Synergy Effect. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowosci / Scientific Journal of Accounting,, 11 (67). pp. 24-42. ISSN 1641-4381

Conference Proceedings

Herdan, Agnieszka ORCID: 0000-0002-6514-2021 and Czubala, Joanna (2004) Znaczenie ratingów w nowej bazylejskiej unowie kapitalowej / The role of the rating system in The New Basel Capital Accord. In: Zarzadzanie Finansami Finansowanie Przedsiebiorstw w Unii Europejskiej / Edition Financial Management - Financing of Enterprises in the European Union. Fundacja na Rzecz Uniwersytetu Szczecinskiego / University of Szczecin Foundation, Szczecin, pp. 319-328. ISBN 83-89-142-25-2

Herdan, Agnieszka ORCID: 0000-0002-6514-2021 and Czubala, Joanna (2003) Miejsce sprawozdawczosci finansowej i Rachunkowosci miedzynarodowej w procesie ksztalcenia przyszlych menadzerów / The role of financial reporting and international accounting in the education process of future managers. In: Sprawozdawczosc i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedzerskiej / Financial Reporting and Auditing in the Process of Enhancing Competencies of Managers. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie / University of Economics in Krakow Publishing, Krakow, pp. 117-124. ISBN 83-911249-0-8

Herdan, Agnieszka ORCID: 0000-0002-6514-2021 and Czubala, Joanna (2003) Wykorzystanie porównawczej analizy wskaźnikowej w pomiarze efektu synergii przedsiębiorstw powstałych w wyniku fuzji : (na przykładzie dwóch fuzji polskich banków) / The use of comparative ratio analysis in the measurement of synergy effect in merged companies (the case of two Polish banks). In: Zarządzanie finansami : mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw/Financial management: measurement of results and valuation of enterprises. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecinskiego / University of Szczecin Publishing, pp. 485-494. ISBN 83-89142-11-2

This list was generated on Thu Jun 4 12:32:50 2020 UTC.